Adresa
Prvomajska 51a 79260, Sanski Most

Radno vrijeme
Ponedjeljak -subota 07.00 - 15.00

Izlet kao dio projekta ”Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba”

Svake godine tim centra “Fenix” organizuje izlet za korisnike socijalnog servisa. Ovogodišnji izlet smo dodatno upotpunili tako što smo uključili korisnike koji su dio našeg tekućeg projekta “Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba”. 

Zajedno sa korisnicima odabrana je destinacija izletište Vrše. Lijep jesenji dan  nam je omogućio da uz roštilj, kafu i lijepo druženje svi zajedno uživamo.