Akcija prikupljanja kurbanskog mesa Kurbani 2016

Kao i svake godine, akcija prikupljanja kurbanskog mesa je i ove godine imalo svog odjeka, tako da je sve išlo planiranim tokom i akcija je bila uspješna. Naše dežurne ekipe tokom svih dana Kurban Bajrama su neumorno radile,  jer su velike količine mesa u veoma kratkom roku morale biti zaprimljenje, selektirane, izrezane, odnosno pripremljene za ispravno lagerovanje i podjelu. Radilo se o po 14, 16 sati dnevno, pored zaposlenih od velike pomoći su nam bili i naši volonteri.

Ukupno 395 građana i građanki Sanskog Mosta, te drugih gradova Bosanske krajine, kao i iz dijaspore su i ove godine izabrali našu organizaciju da doniraju svog Kurbana! Hvala svima!
Tokom Bajramskih dana ukupno smo zaprimiili cca. 7.500 kg mesa, od čega je cca. 4.000 kg podijeljeno na 652 osobe, prvenstveno korisnicima usluga, sugrađanima u stanju socijalne potrebe i svim licima koja su nam se obratila po tom pitanju. Ostatak, odnosno 3.500 kg smo lagerovali za potrebe narodne kuhinje tokom 2016/2017 godine.

Zahvaljujemo se svima koji su doprinjeli da ovu akciju sprovedemo uspješno!
Donatorima hvala na povjerenju i molimo Allaha dž.š. da primi njihovu žrtvu, Kabul Olsun!

(Tim Centra “Fenix“)
(Emil Hotić)