Akcija prikupljanja kurbanskog mesa Kurbani 2019

Kao i svake godine, akcija prikupljanja kurbanskog mesa je i ove godine imalo svog odjeka, tako da je sve išlo planiranim tokom i akcija je bila uspješna. Naše dežurne ekipe tokom svih dana Kurban Bajrama su neumorno radile,  jer su velike količine mesa u veoma kratkom roku morale biti zaprimljenje, selektirane, izrezane, odnosno pripremljene za ispravno lagerovanje i podjelu.

Ukupno 628  građana i građanki Sanskog Mosta, te drugih gradova Bosanske krajine, kao i iz dijaspore su i ove godine izabrali našu organizaciju da doniraju svog Kurbana! Hvala svima!

Tokom Bajramskih dana ukupno smo zaprimiili cca. 16.000 kg mesa, od čega je cca. 2.500 kg podijeljeno na 600 osoba, prvenstveno korisnicima usluga, sugrađanima u stanju socijalne potrebe i svim licima koja su nam se obratila po tom pitanju. Ove godine smo uspjeli izdvojiti oko 9.000 kg za potrebe MDD “Merhamet” iz Bosanske Dubice, koji su podjelom kurbanskog mesa obradovali povratnike na području Kotor Varoša, B. Gradiške, Doboja i B. Dubice . Ostatak, odnosno 4. 500 kg smo lagerovali za potrebe narodne kuhinje tokom 2019/2020 godine.

Zahvaljujemo se svima koji su doprinjeli da ovu akciju sprovedemo uspješno! Donatorima hvala na povjerenju i molimo Allaha dž.š. da primi njihovu žrtvu, Kabul Olsun!