Johanitter prehrambeni paketi 2024

Suradnja sa Johanitter-om iz Minhena uspješno je nastavljena i ove godine. Radi se o divnom gestu Johanitterovih vozača koji svake godine, za vrijeme Božićnih praznika, dobrovoljno dovoze prehrambene pakete na područje Bosne i Hercegovine. Paketi su sastavljeni od osnovnih životnih namirnica koje humani građani Bavarske doniraju socijalno ugroženim kategorijama stanovništva. Centar Fenix je zaprimio donaciju od 807 paketa, od čega je 482 paketa namijenjeno za potrebe Fenixovih korisnika a ostatak paketa je podijeljen humanitarnim organizacijama na području Sanskog Mosta i okruženja koje su vršile podjelu na osnovu potreba svojih korisnika, a to su :

  • MDD MERHAMET Bosanska Dubica – 50 paketa 
  • Medžlis IZ Bosanska Kostajnica – 50 paketa
  • Medžlis IZ Bosanski Novi – 80 paketa
  • Crveni Križ Sanski Most – 50 paketa
  • Udruženje penzionera Sanski Most – 50 paketa
  • MDD MERHAMET Bosanski Novi – 40 paketa
  • Župni ured Sasina u Sanskom Mostu – 5 paketa

Ovim putem se zahvaljujemo cijeloj grupi marljivih i požrtvovanih Johanittera, koji su uložili svoje vrijeme i trud kako bi izmamili osmijehe na lica siromašnog naroda Bosne i Hercegovine. Dankeschoen!