Održana konferencija ”Prava i potrebe osoba starije dobi”

Povodom Međunarodnog dana starijih osoba koji se obilježava 01.10., u Centru “Fenix” je održana konferencija  “Prava i potrebe osoba starije dobi”.

Cilj konferencije bio je da osobe starije dobi dobiju informacije o njihovim pravima iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, i o načinu njihovog ostvarivanja.

O navedenim temama govorili su stručnjaci iz pomenutih oblasti.

Ova konferencija organizirana je u okviru projekta “Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba” koji je finansiran od strane Društva za psihosocijalnu pomoć i razvijanje dobrovoljnog rada “Osmijeh” Gračanica, a sredstvima Evropske unije.

Održana konferencija je samo dio aktivnosti u sklopu pomenutog projekta.

Naime cilj je održati niz različitih aktivnosti koje će omogućiti uključivanje starije populacije posebno iz ruralnih i nedostupnih područja, u razne socijalne i edukativno-zabavne sadržaje.