Socijalni program Centra “Fenix”: Socijalni paket za stare, bolesne i iznemogle

Izvještaj aktivnosti tokom 2018. – kraći pregled

Redovne aktivnosti 2018

– Rad narodne kuhinje: podjela i dostava toplih obroka

– Praonica veša

– Kupatilo za stara i bolesna lica

– Socijalna podrška, druženja i okupacione aktivnosti

– Podrška u ostvarivanju prava iz socijalne i zdravstvene zaštite

– Novčane jednokratne pomoći i „kumstva“

– Distribucija humanitarne pomoći: odjeća, obuća, hrana, posteljina, prehrambeni artikli

– ostalo prema potrebama

UslugaKorisniciUsluge
Narodna kuhinja ukupno17038.911
Obrok u restoranu11322.701
Kućna dostava5716.210
Usluge vešeraja21243
Kupatilo i lična higijena9463
Nabavka lijekova2183
Jednokratna novčana pomoć i kumstva89248
Prehrambeni paketi161488
Podjela garderobe17xxx
Kućne posjete socijalne radnice65433
Donacije kurbanskog mesa7265 tona
Ukupan broj stalnih korisnika/ca268 

Narodna kuhinja

Narodna kuhinja je srž Fenixovog socijalnog programa, jer kao takva zaista predstavlja direktnu i dugoročnu pomoć i podršku ljudima u nevolji, koji su primorani da preživljavaju uz pomoć toplog obroka u narodnoj kuhinji.

Broj korisnika, koji su tokom ove godine dolazili po obrok u narodnu kuhinju je 170.

Na dnevnom korisničkom spisku, koji se mjesečno/sedmično ažurira, bilo je između 142 – 154 korisnika.

Za 57 korisnika je vršena kućna dostava obroka. Korisnicima Narodne kuhinje podijeljeno je ukupno 150 paketa sa prehrambenim artiklima koji su donirani od strane Crvenog križa FBiH u okviru akcije „Agan Hodžić“, koji je testamentom obezbijedio novac za potrebe Javnih kuhinja u BiH.

Rad narodne kuhinje ovisi o prispjelim donacijama i dobrovoljnim prilozima građana, kao i samofinacirajućim aktivnostima Centra “Fenix”. Značajan doprinos u 2018-oj godini dala je Općina Sanski Most, sa učešćem od oko 15.000 KM za nabavku kruha tokom cijele godine.

Sedmična druženja i okupacione aktivnosti

Korisnici se raduju sedmičnom druženju svakog utorka, sa socijalnom radnicom Anelom. Uz kafu, keks i slatkiše, sjedilo se, družilo, ali i nešto novo naučilo.

Osim redovnih druženja, i ove godine je organizovan i zajednički izlet na Izletište Vrše. Za mnoge je ovo prvo iskustvo ovakve vrste!

U sklopu projekta „Inicijativa za socijalno uključivanje starih osoba“ korisnici stariji od 65 godina uključeni su u raznovrsne aktivnosti. Aktivnosti koje su organizirane u sklopu ovog projekta su između ostalog druženja, gdje su korisnici starije životne dobi uz kafu i kolače imali priliku da razgovaraju, da jedni s drugima podijele svoje svakodnevne probleme i poteškoće te na ovaj način promijene svoju svakodnevnicu.

Pored redovnih druženja, organizirana je i Konferencija povodom Međunarodnog dana starih osoba koji se obilježava 01.10. Cilj ove Konferencije bio je da osobe starije životne dobi budu bolje upoznate sa svojim pravima u okviru socijalne i zdravstvene zaštite. Predavači su bili stručnjaci iz ovih oblasti: direktorica Centra za socijalni rad i psiholog iz Centra za mentalno zdravlje.

Također smo organizovali radionicu povodom Međunarodnog dana dijabetesa, koji se obilježava 14.11. Na ovaj način smo nastojali skrenuti pažnju na sve veće prisustvo dijebetesa naročito kod osoba starije životne dobi. Predavač je bila doktorica porodične medicine, koja je između ostalog informisala o prevenciji, posljedicama dijebetesa, te kako imati kvalitetan život uprkos ovoj bolesti. Ovim aktivnostima nastojimo svojim korisnicima poboljšati kvalitet svakodnevnog života i dati ima osjećaj da nisu sami.

Ramazanske aktivnosti 2018

Mjesec Ramazan je vrijeme kada naše aktivnosti dobijaju na intenzitetu. Naši apeli za podršku nisu ni ovaj put bili bez odjeka, te su brojni građani posjetili naš Centar i dali konkretnu pomoć ili svoj prilog. Kako je među našim korisnicima i jedan broj onih koji poste za njih smo organizirali dostavu iftara pred sam iftar. Ovi iftari su u potpunosti donirali  naši sugrađani koji su željeli postače – korisnike usluga narodne kuhinje na ovaj način počastiti.

Pored redovnih socijalnih aktivnosti u Centru “Fenix” tokom mjeseca ramazana smo zahvaljujući brojnim donatorima, organizirali dodatnu pomoć za naše sugrađane.

Posebnu pažnju smo posvetili socijalno ugroženim korisnicima iz ruralnih sredina i rubnih naselja općine. To su uglavnom oboljele, starije, iznemogle osobe, kronično bolesni i porodice sa više djece, koji nisu u mogućnosti da svaki dan dolaze u Sanski Most i kojima pomoć nije lako dostupna.

U toku ovog Ramazana realizirano je slijedeće:

  • Pripremljeno i distribuirano na kućne adrese 454 iftara
  • Obavljeno 50 kućnih posjeta
  • Posredstvom Centra “Fenix” podijeljeno 150 prehrambenih paketa 
  • Jednokratna pomoć u novcu: 14 porodica
  • Donacije u vitrama našim posredstvom: 27 porodice
  • 150 paketa sa „Milk San“ proizvodima koji su donirani od firme „Čapljanka“.

51 donator je podržao rad narodne kuhinje svojim novčanim prilogom, 14 donatora je uručilo prehrambene artikle, 28 građana je uručilo donacije koje su direktno podijeljene potrebnima. Pored navedenog 25 donatora je obezbijedilo iftare za postače u Narodnoj kuhinji tokom cijelog mjeseca Ramazana. 

Kurbani 2018

Akcija prikupljanja kurbanskog mesa za potrebe narodne kuhinje je i ove godine imala odjeka i  bila uspješna. Otprilike polovina zaprimljenoh kurbanskog mesa je pohranjena za potrebe kuhinje u narednom periodu (6-7 mjeseci), dok je drugi dio u dane Bajrama distribuiran licima u stanju socijalne potrebe, kao i svim drugim građanima koji su nam se obratili.

Ukupan broj osoba koji su poklonili meso svojih kurbana našoj narodnoj kuhinji je 560, u ukupnoj količini od 13.500 kg mesa.

Ukupan broj lica kojima je podijeljeno 5.000 kg kurbanskog mesa je 726.

Ove godine smo izdvojili oko 3.500 kg za potrebe MDD “Merhamet” iz Bosanske Dubice, koji su podjelom kurbanskog mesa obradovali povratnike u B. Gradiškoj i B. Kostajnici. Pored pomoći povratnicima pomogli smo i Narodnoj kuhinji “Život” kroz dodjelu ovčijeg kurbanskog mesa za potrebe kuhinje.

Kurbansko meso je neizostavni dio projekta narodne kuhinje i činjenica je da kuhinja bez ovakvih donacija ne bi mogla ni funkcionisati, jer meso je izrazito veliki financijski izdatak. Stoga smo zahvalni da su građani svjesni ovog doprinosa i da ovime aktivno potpomažu rad kuhinje. Ovom akcijom lagerovali smo l meso u količini od 5.000 kg za naš rad u 2018/2019.

Ostvarivanje prava iz zdravstvene i socijalne zaštite 

Pored rada na terenu socijalna radnica našim korisnicima pruža usluge podrške i savjetovanja u prostorijama Centra “FENIX”. Socijalna radnica usko sarađuje sa Centrom za socijalni rad u skrbi određenih korisnika, posebno kad su u pitanju starije osobe, psihijatrijski bolesnici, bivši ovisnici, napušteni ili beskućnici.

Kod osoba koje nemaju zdravstvenog osiguranja ili neki vid primanja na koji mogu ostvariti prava, savjetuju se korisnici u ostvarivanju svojih prava. I tokom 2018. godine mnogim korisnicima se pomoglo u ostvarivanju prava iz zdravstvene i socijalne zaštite, od kojih su pojedini koristili više od jedne pomoći. Najviše se pomoć pružala kada je u pitanju postupak za ostvarivanje prava na ličnu invalidninu, prava na penziju, prava na ortopedska pomagala, kao i u drugim aktivnostima u kojima im je bila potrebna naša pomoć i podrška.

Ovim osobama su obezbijeđena sva prava iz socijalne i zdravstvene zaštite, koji nisu u stanju da se sami izbore za svoja prava niti imaju članove uže ili šire porodice koji bi im pomogli. Starije osobe, naročito one koje žive same bez članova porodice ili srodnika, a slabijeg su zdravstvenog stanja primorane su naravno često odlaziti ljekaru. Pri tom im je gotovo redovno potrebna pomoć, a ogleda se u sljedećem: organiziranje termina kod ljekara, pratnja –odvoženje do ljekara, odlazak u apoteku radi podizanja lijekova, te odvoženje kući. Sve to ima omogućimo u našem Fenixu.

Kumstva

Djeca su naša budućnost!

Mi u Fenixu smo svakodnevno svjedoci kako djeca teško žive. Ne samo zbog nedostatka novca. Kad djeca nemaju oca ili majku ili oboje, kad je roditelj teško bolestan, kad je dijete oboljelo, kad je u pitanju nasilje, porodice sa puno djece gdje su roditelji nezaposleni i mnoge druge situacije.

Nekoliko naših prijatelja je izrazilo želju da bi finansijski podržali ovakve porodice.

Osmislili smo aktivnosti “kumstva”: jedno dijete – jedan donator! Tako što se za određeno dijete uplaćuje mjesečno suma novca. Iznos je proizvoljan, iako je nepisani minimum 50 KM (25 €).

Tokom 2018. godine ukupno je 5 porodica, odnosno 9 djece dobilo ovu vrstu pomoći svaki mjesec.

Donatori u 2018.-oj godini

Stiftung Die Schwelle, Bremen

Ökumenischer Friedenskreis Schwabach

Gđa. Gabi Lanz

Arcus Int. e.V., Minhen

Freundeskreis bosnischer Kriegflüchtlinge, Hausach

Općina Sanski Most

MDD “Merhamet”, Švedska

Firma „Čapljanka“

Crveni križ FBiH

i mnogi građani dobre volje iz zemlje i inostranstva!

Naš humanitarni rad i sve aktivnosti za poboljšanje kvalitete života starih, bolesnih, nemoćnih i ostalih građana na rubu egzistencije moguć je samo uz Vaše donacije i podršku. 

Hvala svima koji su nam se pridružili u ovom humanom djelu u 2018.-oj godini!

Ukoliko do sada niste bili dio naše mreže – pridružite nam se!!!

Uplata donacija i dobrovoljnih priloga:

Centar “Fenix”, Sanski Most

S naznakom: donacija za kuhinju

SBERBANK BH dd, 140 305 0013605345

Iz inostranstva:

SWIFT: SABRBA22

IBAN: BA39 1403051200003130

paypal: fenix@fenix.com.ba